REKLAMACE

REKLAMACE
I když je procento chyb na dodávaném zboží mizivé, je dobré vědět, že případné nedostatky vyřešíme neprodleně a k vaší spokojenosti. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vybavení čekali déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dní).

Kdy mohu reklamovat?
Zodpovídáme za chyby, které má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však zodpovědnost za nově vzniklé chyby, zvláště pokud vznikly nevhodným používáním. Použitého zboží neodpovídáme za chyby odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při doručení. V případě zboží s vyznačenou lhůtou použitelnosti zodpovídáme i za to, že dané zboží bude v té době způsobilý k použití.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za chybu zboží. Rovněž za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, která poskytujeme nad rámec vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem nebo odstín vlasů se může na každém monitoru lišit).

Jaká práva mám při reklamaci?
V případě vady zboží se společně můžeme dohodnout na kompenzaci ve formě poukázky.

Dále jste oprávněni požadovat odstranění chyby prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.

Pokud by takové odstranění chyby bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my vám vrátíme část kupní ceny. A pokud jde zároveň o významnou chybu, můžete také odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

 

Jak mám reklamovat?
V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete ho na adresu DreamFactory, Hálkova 1, 831 01 Bratislava spolu s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete zde.

Zboží můžete reklamovat i osobně v naší prodejně. V případě, že vyplňujete formulář bez pomoci našeho personálu, nezapomeňte uvést, v čem vidíte chybu zboží nebo jak se chyba projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vybavení či zamítnutí, vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s vámi spojit i telefonicky.

O reklamaci rozhodneme neprodleně. Vyřízení reklamace včetně odstranění chyby nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení této lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

kontakty
Všechny dotazy týkající se reklamace vám rádi zodpovíme, pokud nás budete kontaktovat na e-mailu info@dream-factory.cz nebo na tel. čísle 0948322034.